Tachyonbalancing

Wat is Tachyonbalancing?

 Deze Methode begeleidt mensen op een unieke manier naar een hoger niveau van orde en evenwicht: blokkades worden losgemaakt en de mens wordt dichter bij zijn ware’ kern gebracht. Met tachyon evolueert men  naar de beste versie van zichzelf omdat alle mogelijkheden worden aangeboord om te regenereren. Dit gebeurt zowel op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak.

Wat zijn tachyonen?

Tachyonen zijn subatomaire deeltjes die bewegen met een snelheid die juist boven de grens van de lichtsnelheid ligt. Ze zijn overal rondom ons aanwezig en bevatten alle frequenties (d.w.z. alle informatie om iets te creëren). Ze zijn een verdichting van wat men in de kwantumfysica de nulpuntenergie noemt. In deze tak van de wetenschap wordt deze energie gedefinieerd als de bron van waaruit ons universum, dat begrensd is door ruimte en tijd, is ontstaan. Nulpuntenergie is vormloos en alomtegenwoordig. Ze is oneindig intelligent en heeft alles in zich wat nodig is om tot schepping van volmaakte vormen te komen.

Tachyon en levende systemen

Alles wat vorm heeft bestaat uit verschillende frequenties. Evenals nulpuntenergie heeft tachyon geen polariteit, richting of frequentie en is niet aan de zwaartekracht onderhevig. Het enige verschil is dat tachyonenergie vorm heeft en dus al een verder stadium is van de nulpuntenergie. De ‘verdichting’ van nulpuntenergie naar tachyonenergie is het begin van het ‘energetische continuüm’, dat direct verantwoordelijk is voor het ontstaan van alle vormen op onze planeet. De tachyonen brengen de volledige potentie van de bron over naar de fijnestoffelijke energievelden van een levend wezen ( dit zijn de frequenties die bestaan juist onder de lichtsnelheid). Deze energievelden (‘soevs’ genoemd van subtiele organiserende energievelden) bestaan uit deeltjes die dan meer energie krijgen, een grotere omloopbaan verkrijgen: ze worden ’opgeladen’. Dit proces gaat zolang door tot uiteindelijk de volmaakte vorm is bereikt, of het nu gaat om een menselijk wezen, een dier of een plant…alles wordt omgezet in ‘de beste versie van zichzelf’. Zo maken tachyonen de brug tussen energie en materie en voorzien ze elk levend systeem van de juiste informatie om te regenereren.

Antennes voor tachyonenergie

De Amerikaanse ingenieur David Wagner wendde zijn natuurkundige kennis aan voor de ontwikkeling van het tachyoniseringsproces. Deze methode herstructureert natuurlijke materialen( water, glas…) op submoleculaire niveau zodat ze als antenne werken voor tachyonenergie. Door het gebruik van getachyoniseerde materialen worden mensen geheeld. Tachyonen vormenwanorde om tot orde. Deze energie draagt de mogelijkheid in zich om onze planeet en haar bewoners weer gezond te maken en tot harmonie en eenheid te brengen.

Natuurlijk evenwicht en orde

Tachyonenergie bezit alle potentieel en geeft elke individuele levensvorm de perfecte energetische informatie om te evolueren tot volmaakte orde. Een mooie illustratie hiervan is te vinden in het dierenrijk: van de 40.000 chronische en degeneratie ziekten bij de mens komen er maar een paar voor bij wilde dieren: zij zijn niet in staat het energetisch continuüm te blokkeren zodat ze geen gebreken en ziekten kunnen creëren. Het gebruik van tachyon stimuleert de zelfgenezende kracht van het lichaam en maakt zo de evolutie mogelijk naar een betere gezondheid en een hoger bewustzijn. Tachyonenergie veroorzaakt soms ontgiftings- en herstelreacties die tijdelijk als onaangenaam kunnen worden ervaren, maar die als positief signaal van het lichaam mogen worden beschouwd: het is de helende kracht van het lichaam die alle overtollige ballast er uit gooit.

Tachyonbehandeling

Tachyonenergie helpt bij het tot bloei komen van ons volledig potentieel op lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak. Het hangt samen met de mate waarin onze ‘soevs’ tachyon omzetten in de verschillende trillingen die door onze fijnestoffelijke niveaus stromen om ons fysieke lichaam te bereiken. Ontregeling van een biologisch systeem, evenals ziekte, is op te vatten als een blokkade in de energiestroom die op weg is naar het fysieke lichaam. Tijdens een behandeling kan een blokkade worden opgeruimd zodat het evenwicht wordt hersteld: er wordt gewerkt met de tachyonkristallen, die de verbinding met de energiebron mogelijk maken. De fijnestoffelijke energievelden van de persoon trekken zelf de tachyonenergie aan en gaan op die manier het evenwicht herscheppen : elke cel transformeert en regenereert.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close